Zgłoszenie publikacji do bazy DOROBEK

Od 15 lutego 2022 roku publikacje pracowników i doktorantów wydane od 2017 roku rejestrowane są tylko w Bazie Wiedzy.
Baza Dorobek pozostaje aktualna dla publikacji wydanych do roku 2016 do czasu przeniesienia opisów do Bazy Wiedzy.

Publikacje można zgłaszać:

Artykuł Rozdział/referat/komunikat konferencyjny Książka

Image 01